ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

ТИМ ООД извършва търговия, дистрибуция и логистика на едро и дребно на бира и безалкохолни напитки, български и вносен алкохол, минерална вода и натурални сокове на територията на области Велико Търново, Шумен и Плевен.

тим оод,търговия на едро и дребно,дистрибуция на едро и дребно,логистика на едро и дребно,бира,безалкохолни напитки,български и вносен алкохол,минерална вода,натурални сокове,велико търново,шумен,плевен

Категории напитки

Начало   »   Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта на фирма ТИМ ООД
 
Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уеб сайта http://www.timstok.net. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ТИМ ООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

1. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българското законодателство.

2. Защита на личните данни

Информацията, събрана от ТИМ ООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. ТИМ ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, ТИМ ООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки, че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от ТИМ ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.
Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед
 
3. За да закупите стока и/или услуга от нашия Сайт, вие трябва

  • Да имате навършени осемнадесет (18) години
  • Да имате постоянен адрес в България
  • Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма
  • Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване
  • Да посочите точен и валиден телефон и адрес за доставка
  • Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката

ТИМ ООД може да поиска допълнително потвърждение включително по телефон, факс, имейл. В случай, че не бъде доказана изисквана по-горе информация, това автоматично води до отказ от поръчката със или без допълнително уведомление.

4. Отказ от гаранция относно сайта ТИМ ООД
Ние предоставяме нашия уебсайт и неговото съдържание на принципа „ТАКА, КАКТО Е” и не гарантираме или декларираме за който и да било продукт, нито изрично, нито по подразбиране, в това число не даваме гаранция за дадена стока, за съответствие за конкретни цели или за оригиналност, като с настоящето изрично отхвърляме такава гаранция, освен ако не е посочено друго тук.

5. Възможни грешки на сайта на  ТИМ ООД
Въпреки усилията, които полагаме, за да сме сигурни, че информацията на нашия сайт е точна, пълна и актуална, е възможно да има случаи, в които информацията за даден продукт да съдържа неточни или непълни данни, включително относно цената или наличността на продукта. Ние не даваме гаранция, че информацията на нашия сайт е без грешка, пълна и актуална. Запазваме си правото да поправяме грешки и/или да обновяваме съдържанието на нашия сайт по всяко време без уведомление.

6. Отказ, връщане и замяна на закупени стоки

Вие като потребител при условията на чл. 55 от ЗЗП имате право да се откажете чрез писмено уведомление до ТИМ ООД от сключения  договор/поръчаните стоки/ в срок 7/седем/ РАБОТНИ ДНИ, считано от датата на получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който са получени. Горепосоченото право не се прилага в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 1 от ЗЗП.
При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й и/или при отказ на потребителя от сключения договор по смисъла на чл. 55 от ЗЗП последният е длъжен да върне на доставчика получената от него стока в 7/седем/ дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ от сключения договор до ТИМ ООД. До връщане на стоката на доставчика потребителят е длъжен да я съхранява като се грижи за нейното качество и безопасност като носи риска от нейното погиване и повреждане. Доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, но единствено при условие, че потребителят е върнал стоката и е налице ненарушен търговски вид на същата и на нейната опаковка. Ако потребителят е съгласен доставчикът може да замени несъответстващата по характеристики посочени в страницата с описанието й стока с такава, която отговаря на тях.
ТИМ ООД си запазва правото да откаже приемане на използвана стока по свое усмотрение независимо от дата на нейното закупуване.

7. Цени и начи на плащане

Всички цени обявени в сайта на ТИМ ООД са базови с включен ДДС.
ТИМ ООД си запазва правото да предоставя на своите клиенти цени различни от тези обявени в сайта, по собствено усмотрение в зависимост от търговската си политика. Допълнителна информация за тази услуга можете да получите на тел. 0618/20040.
Заявената стока се заплаща в брой при извършване на доставката и при реалното й получаване от клиента, като се издава фискален касов бон. Ако клиента предварително е заявил желанието си за издаване на данъчна фактура, той ще си я получи заедно с доставката.

Вход потебители
E-mail
Парола
Запомни ме

 
Категории напитки
категория:
цена от   до      
ключови думи: