Език:

Полезна информация

Документи

Документи

„ТИМ СТОК 23“ ООД е с регистрация: 1. „СЕРТИФИЦИРАН ИЗПРАЩАЧ“ - позволява многократно изпращане на стоки освободени за потребление на територията на България (БИРА И ВИНО) с № BG004000H0027. 2. „ДАНЪЧЕН СКЛАД“ - позволява мнагократно изпращане на стоки под режим отложено плащане на акциз (АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ) с № BGNCA00509001. За да направите заявка за БИРА или ВИНО ви е необходимо да извадите номер, като СЕРТИФИЦИРАН ПОЛУЧАТЕЛ или ВРЕМЕННО ...